RAUPENBAGGER
CX130D
Betriebsgewicht 13,4 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 78,5 kW / 105 PS
Reichweite max 8,77 m
Grabtiefe 6,05 m
CX160D
Betriebsgewicht 17,4 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 86 kW / 115 PS
Reichweite max 9,38 m
Grabtiefe 6,49 m
CX180D
Betriebsgewicht 18,5 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 86 kW / 115 PS
Reichweite max 9,38 m
Grabtiefe 6,47 m
CX210D
Betriebsgewicht 21,5 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 124 kW / 166 PS
Reichweite max 9,90 m
Grabtiefe 6,65 m
CX230D
Betriebsgewicht 22,6 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 124 kW / 166 PS
Reichweite max 9,90 m
Grabtiefe 6,59 m
CX250D
Betriebsgewicht 25,4 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 140 kW / 188 PS
Reichweite max 10,80 m
Grabtiefe 7,42 m
CX300D
Betriebsgewicht 30,0 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 161 kW / 216 PS
Reichweite max 11,16 m
Grabtiefe 7,58 m
CX350D
Betriebsgewicht 35,8 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 210 kW / 282 PS
Reichweite max 11,90 m
Grabtiefe 8,14 m
CX370D
Betriebsgewicht 38,0 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 210 kW / 282 PS
Reichweite max 11,17 m
Grabtiefe 7,34 m
CX490D
Betriebsgewicht 50,8 t
Motor Isuzu - Tier 4F / EU Stufe IV
Nettoleistung 270 kW / 362 PS
Reichweite max 11,97 m
Grabtiefe 7,72 m